UTBILDNING       
         

            

       

SÅ UTBILDAR VI INOM GOTLANDS LABRADORKLUBB

Våra labradorer behöver såväl fysisk som psykisk träning för att vara goà - glada – trevliga och lydiga hundar.

Får våra labradorer INTE tillräckligt med träning eller uppmärksamhet, kan hunden utveckla beteenden som INTE är önskvärda.

Vid inlärning är belöning och beröm det viktigaste vid framtagande av önskade beteenden

hos våra labradorer, om belöning och beröm uteblir skapas beteenden som vi INTE önskar.

Var väldigt uppmärksam på skillnaden mellan belöning och bestraffning.

Vi tränar inte våra labradorer med ryck och slag, det är en mycket dålig väg till framgång och respekt hos våra hundar. Det gör det lätt för våra labradorer misslyckas, och det gör att hunden lyder av rädsla och INTE av glädje och lekfullhet. All fysisk kontakt med våra labradorer är inte av ondo. Beroende av labradorens psyke kan mer eller mindre av fysisk kontakt användas för korrigeringar, eller för kontakten mellan förare och hund. Får våra labradorer INGEN belöning innebär det tyvärr inga glada tillrop och beröm.

En harmonisk labrador lär sig både snabbare och djupare och klarar därigenom sina uppgifter lättare än en stressad och uttråkad labrador, det borde vara en självklarhet för varje ägare till en labrador. Harmoniska labradorer skapar vi tillsammans med ett tydligt ledarskap och med mycket förtroende mellan föraren och sin hund.

Labradorklubbens utbildningar genomsyras av ett lugnt och positivt tänkande, vi använder oss av kunskaper från hundens ursprung, hur urhunden (vargen) behandlade sina valpar, med signaler och urgamla beteenden. Vi arbetar utifrån ett Etologiskt tänkande, och tar därmed fram, och arbetar med hundens redan inlärda beteenden

Hos oss få det INTE förekomma någon form av våld, slit eller ryck i koppel, vrida om öron eller andra former av övergrepp.

Vi inom Gotlands labradorklubb försöker åstadkomma den positiva situationen för att både

våra labradorer och medlemmar skall lyckas. En lagom blandning av arbete och avkoppling ger förutsättningar för detta.

I labradorklubbens lydnadskurser är andra hundraser välkomna att delta, i mån av plats.

Erbjudanden om utbildningar finns under ”rubriken” kursutbud.