Gutelabben styrelse 2015

       
                           
        E-post

       
Ordförande/
Utbildningsansvarig
 
Lennart Eriksson,  tfn: 0702-613 075
 

V.Ordförande/
Material- och markansvarig
Claes Amlinger, tfn:0498-480 414

 

       
Sekreterare/
Postmottagare,
Jaktansvarig
   
Ingvor Eriksson, tfn: 0707-867 226

 

 

       
         
         

       
     
Kassör Claes Amlinger, tfn:0498-480 414  
     
         
         
         

       
     
Ledamot/
Trossansvarig
Åsa Olofsson, tfn: 0498-262151, 0707-431 635  
   
         
         
         
         

Ledamot/
Viltspåransvarig,
Promenadansvarig


Pia Andersson, tfn: 0730-287 856

 

         
         
         

       
     
Ledamot/
Promenadansvarig
Susanne Baarman, tfn: 0704-163 430  
   
         
         
         

       
     
Ledamot/
Rasansvarig,
Facebookansvarig
Yvonne Nero, tfn: 0705-265 633  
     
         
         
         

       
     
Suppleant Helen Hansesjö  
     
         
         
         

       
     
Revisor Sten Pettersson, tfn: 0498-480 265, 0704-410 367  
 
 
         

       
     
Revisor Maud Norman, tfn: 0498-50781  
 
 
         
         
         
         
         

       
     
Valberedning Lars Östman, tfn: 0705-211 644  

 
         
         

       
     
Valberedning Eva Amlinger Öberg, tfn:0498-484290, 0767-873066