Medlemskap

     
         

        

     
         

Önskar Du bli medlem i Labradorklubben, huvudmedlemskap
kostar 300 kr/år.

Önskar Även Din fru/man/sambo mm vara medlem så gör likadant, men skriv istället ”familjemedlem” till (Ditt namn) och fyll sedan i uppgifterna som tidigare, samt betala medlemsavgiften
som nu är endast är 150 kronor.

Du/Ni blir nu medlem/ar i Labradorklubben och får vår tidning ”Labradoren” samt mindre kursavgifter samt tillgång till alla andra aktiviteter som vi genomför.

Du/Ni får nu också möjlighet att hjälpa till vid olika arrangemang, som t.ex Gotland Dog Show, vi bemannar cafétältet och även Grillen.

Vill Du veta mer om oss, titta in på vår hemsida med adressen: www.golabbe.se

Har Du frågor eller andra funderingar, ring vår sekreterare, Ingvor,

 på  0707-867 226 så får Du svar.

Välkommen som Medlem!

Lennart Eriksson

Ordförande i Gutelabben