Kursutbud

       

                                                                

   
 
 

                                         

   

                                                                

       

Gemensamt för alla våra kurser / utbildningar.

Gotlands labradorklubbs utbildningar genomsyras av ett lugnt och positivt tänkande, vi använder oss av kunskaper från hundens ursprung, hur urhunden behandlade sina valpar, med signaler och urgamla beteenden. Vi arbetar utifrån ett Etologiskt tänkande, och tar därmed fram, och arbetar med hundens redan inlärda beteenden.

Hos oss får det INTE förekomma någon form av våld, slit eller ryck i koppel, vrida om öron eller andra former av bestraffningar, utan en glad och positiv anda, där vi bejakar det positiva i arbetet. Vi använder, istället, rösten och kroppsspråket vid inlärning av nya kunskaper.

Utbildningarna genomförs till större delen på vår nya utbilningsplan, belägen på södra delen av gamla P18 området, skylt finns på vägen mot Stenkumla och i ”stan” samt naturligtvis ute i skogen.

 
   

   

VALPKURS

Här deltar valpar, mellan 4 – 8 månaders ålder, första steget till en ”lydig hund”

Målet med valpkursen är att valpen och föraren lär sig samarbeta. Storvikt läggs på kontaktövningar och att lära sig lyssna på den som håller i kopplet.

Vi jobbar också med:

Lära valpen sitta, ligga och komma på kommando.

Gå i koppel, utan att slita och dra.

Umgås med andra valpar i en grupp, social anpassning.

Prov på att spåra.

Träna på att lyssna.

Känna dofter av någon som hunden inte ser.

Detta för att ge hunden möjlighet att få använda sina medfödda egenskaper

Det är en lång vandring valpen har att gå, från att födas med enbart förutsättningar att klara ett liv i vilt tillstånd till att få den anpassad till vårt moderna samhälle.

Du är välkommen att gå den vandringen med oss i vår gemenskap.

Fokus på grundläggande följsamhet i denna utbildning

Ca, 8 kurstillfällen, med korta träningars intervaller.

Kostnad: 650 kr/medlemmar,  icke medlemmar 750 kr

För mer info, kontakta instruktören: Ingvor Eriksson, tfn:  0707-867 226

 
   

   
 
 

NYBÖRJARKURS

För unga hundar, från 8 månader och uppåt,  som INTE tidigare har gått valpkursen eller vill gå en gång till, samt hundar som INTE deltagit i någon lydnadskurs alls, oavsett ålder.

Målet med denna kurs är densamma som för valparna, men utgångslägena olika, då era hundar har skaffat sig erfarenheter (och hyss) under sin uppväxt.

Vi kommer att jobba med:

Lära valpen sitta, ligga och komma på kommando.

Gå i koppel, utan att slita och dra.

Umgås med andra valpar i en grupp, social anpassning.

Prov på att spåra.

Träna på att lyssna.

Känna dofter av någon som hunden inte ser.

Detta för att ge hunden möjlighet att få använda sina medfödda egenskaper.

Här kommer en flexibel utbildningsmetod att användas för anpassning till individuell nivå, för att ta tillvara hundens redan tidigare inlärda kunskapsnivå.

Fokus på grundläggande lydnad och följsamhet i denna utbildning

Ca, 8 kurstillfällen, med korta tränings intervaller.

Kostnad: 650 kr/medlemmar, icke medlemmar 750 kr

För mer info, kontakta instruktören: Ingvor Eriksson, tfn:  0707-867 226

 
   

       

VARDAGSLYDNADS KURS
 

Målet med denna kurs är att få den grundläggande lydnaden att fungera, samt att skapa en positiv anda mellan hund och förare, för att ytterligare kunna utveckla hunden framöver.

    Här bygger vi vidare på de kunskaper som lades i valp- och nybörjarkursen.

Detta ingår i denna kurs:

-          kunna gå ”fint i koppel”

-          komma när Du ropar

-          sitta, - stanna kvar, när Du lämnar hunden, håller kvar kopplet

-          ligg, - ligga kvar, när Du lämnar hunden, håller kvar kopplet

-          följa efter med  kopplet släppande

-          passivitet, kunna sitta still

-          stabiliseringsträning, vara still när andra hundar tränar.                               

Mycket fokus på grundläggande lydnad i denna utbildning

Ca. 8 kurstillfällen.

Kostnad: 700 kr/medlemmar, icke medlemmar 800 kr

FÖR ATT DELTA MÅSTE VALP- ELLER NYBÖRJARKURSEN VARA GENOMFÖRD.

För mer info, kontakta instruktören: Lennart Eriksson, tfn:  0702-613 075

 

 

       

AKTIVITETSKURS

 

1. LÄR DIN HUND ATT FÖLJA MED PÅ VÄNSTER OCH HÖGER SIDA.

Föraren springer runt i en cirkel med hunden på utsidan av sig. Hunden skall vara utanför förare och inte hoppa på föraren för att leka. Övningen genomförs åt båda hållen.

Syftet med övningen är att hunden ska kunna springa kontrollerat trots hög aktivitetsnivå och att den ska kunna föras på båda sidor om föraren.

2. LÄR DIN HUND ATT SPRINGA GENOM EN TUNNEL.

Föraren skickar hunden genom en tunnel mot en belöning som finns på andra sidan av tunneln.

Syftet med övningen är att lära hunden arbeta självständigt, samt att lära föraren grunden för träning med belöning som hjälpmedel.

3. LÄR DIN HUND SITTA/LIGGA I GRUPP.

På linje, i cirkel eller huller om buller, på lämpligt avstånd ska hunden sitta eller ligga, under en kortare tid. Hunden kan ha kopplet intill.

Syftet med övningen är att hundägaren ska en bra lydnad på sin hund och kunna lita på att hunden.

4. LÄR DIN HUND HITTA FÖREMÅL.

Hunden skall ta upp ett valfritt föremål från marken och hålla det, bära det tills föraren att få det från hunden. Hunden kan var i koppel, lina eller vara lös.

Syftet med övningen är att hunden lär sig att intressera sig för föremål.
 

 

5. LÄR DIN HUND ANVÄNDA SIN NOS FÖR VINDEN.

Övningen genomförs på en mindre väg eller stig, människor placerade i vind utefter, ca.10-30 meter från vägen eller stigen.

Syftet med övningen är att hunden tränas till uppmärksamhet och samarbete med sin förare. Samarbetet grundas på att hunden kan förflytta sig i koppel utan att ”slita och dra”.

6. LÄR DIN HUND ANVÄNDA SINA ÖRON FÖR LJUD.

Hunden och föraren gömmer sig bakom någon typ av ”skydd”, dvs. hunden ska inte kunna titta, den skall lyssna.

Syftet med övningen är att hunden ska förhålla sig lugn, tyst och stilla och lyssna. Övningen främjar samarbete mellan hund och förare.

7. LÄR DIN HUND ATT ANVÄNDA SIN NOS TILL ATT SPÅRA.

Vi börjar med spårrutor, där hunden får leta upp godis för att väcka intresset för kommande spårning.

7a.            Sista kursdagen provar vi på ett kortare personspår, som föraren själv lägger ut till sin hund.

Syftet med övningen är att hunden lär sig grunderna i att använda sin nos. Hunden stimuleras till att målmedvetet och koncentrerat använda sitt luktsinne.

8. LÄR DIN HUND ATT HITTA FÖREMÅL.

Området styrs av storleken på hunden som tränas, och om den kan vara lös. Området kan vara en ruta, eller en långsmal rektangel. Här placeras 2-4 föremål. Dessa får inte vara synliga för hunden.

Syftet med övningen är att hundens nos och luktsinne ska arbeta till ett målmedvetet arbete.

 

 

9. LÄR DIN HUND ATT VARA UPPBUNDEN.

Hunden skall ligga uppbunden, vara tyst och ligga still och koppla av.

Syftet med övningen är att hunden tränas att förhålla sig lugn och passiv, vilket är gynnsamt samarbete i andra övningar.

10. LÄR DIN HUND ATT SPRINGA MELLAN TVÅ PERSONER.

Föraren skickar hunden till en annan person som tar mot hunden. Mottagaren befinner sig en bit bort från hund och förare. Hunden skall få hälsa på den person som tar emot hunden innan den skickas.

Syftet med övningen är att det kan vara en trivsam övning, och att lära hunden att andra människor är positiva.

 

Kursen omfattar 10 träffar.

Kostnad: 850 kronor för medlemmar och 950 kronor för icke medlemmar.

För ytterligare information om kursen, kontakta instruktören Lennart Eriksson,  Mobil nr. 0702-613 075

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

 

 

       

Hej spårvänner!

       

Spårkurs för nybörjare.     

Målet med denna kurs/utbildning är att lära/utveckla hunden och föraren genom spårning på enklare underlag och finna utlagda föremål i spåret, samt att få hunden följsam, och arbetsvillig.

Detta ingår bl.a. i kursen:

Att lägga spår – hur – att tänka på, utrustning.

Du lägger ut spårrutor, för att väcka hundens intresse för spår.

Du lägger ut ett eget kort och rakt spår.

Du lägger ut ett eget längre, rakt spår.

Du arbetar med att förmå Din hund att ta ”apporter”.

Du lägger ut ett spår med ”apporter”.

Du lägger ut ett spår med svängar.

 

Omfattning:

Spårkursen för nybörjare omfattar 10 kurstillfällen som vi träffas.

Kostnad: 850 kr/medlemmar, icke medlem betalar 950 kr.

För mer information, kontakta Lennart Eriksson, 0702-613 075

Plats: Vi kommer uteslutande förlägga spårkursen till skogsmark runt Visby med omnejd som har lämpligt underlag.

 

       

       

SPÅRKURS FORTSÄTTNING.

Målet med denna kurs är att lära/utveckla hunden och föraren genom spårning på olika underlag, finna utlagda föremål i spåret, samt att få hunden följsam, och på ett lättvindigt sätt följa det utlagda spåret.

Detta ingår i spårkursen:

Att lägga spår – hur – att tänka på

Du lägger Ditt eget spår, vi tränar spårupptag

Du lägger Ditt eget spår, med svängar och apporter

Du lägger Ditt eget spår, med vinklar och apporter

Du lägger spår åt någon annan deltagare, med vinklar och apporter

Du lägger ut ett längre spår, 1 – 3 km

Omfattning: 10 sammankomster.

Kostnad: 850 kr/medlemmar, icke medlem betalar 950 kr.

 

Detta är ett sätt att låta hunden instinkter får jobba, Garanterat en nöjd och lycklig hund efter en dag i skogen. "Jaga", komma hem, få sin mat och sova.

Närmare ursprunget är svårt att komma för Din hund.

Som Du förstår så måste vi genomföra denna kurs uteslutande i skog och mark, på olika underlag och på olika platser som är lämpliga.

För mer information, kontakta Lennart Eriksson, 0702-613 075

Plats: Meddelas senare, till anmälda deltagare.

Välkommen till nya äventyr.

 

       

       
   
       
     
     
       

Men Mozart, kom nu, du skall ju spåra och inte störa husse!

 
       

       

GRUNDKURS I APPORTERING

Vill du ha ut mycket glädje i samarbetet med din hund? Då är du välkommen till en kurs i apportering. Att låta sin hund jobba utifrån sina medfödda egenskaper är det bästa vi kan göra för våra vänner och oss själva.

MÅL MED KURSEN: Hunden skall sitta stilla och vänta på att få tillåtelse att hämta föremålet. Glatt och villigt hämta och omedelbart komma tillbaka med "bytet" till föraren. Att kunna hämta in flera saker efter varandra och komma tillbaka.

VÄGEN TILL MÅLET: För att få ut maximalt av övningen som helhet, krävs lydnad av hunden. Den skall kunna sitta tyst och still i väntan på "vad som än händer". Vi tränar mycket passivitet och koncentration. Detta är "a och o" för en lyckad övning. Vi kommer också att träna apportering i olika terräng och i vatten, men framför allt har vi roligt tillsammans med våra hundar

Kursavgiften är 650 kr för medlemmar, 750 kr för övriga deltagare.

Är det någonting du funderar över, så ring gärna  0707-867 226 så får du svar.

Välkommen med din anmälan på tel. enligt ovan, eller om du har tur 0702-867 226

Ingvor Eriksson, kursledare.

 
       

 
Signe kan också med hjälp                           Ansa hittar apporten  
       
 
Jag sitter fast husse!                          Stella Apporterar  
       
       

       
Anmälan och info, maila här: Gotlands Labradorklubb