INFO    
         
         
Här kommer det att finnas aktuell information från styrelsen, styrelsens arbete,         
men även Du som medlem kan framföra synpunkter som Du tycker bör delges  
alla  medlemmar inom vår klubb.