Lite om klubbens bakgrund  
         

 
         
Gotlands Labradorklubb startade med en interimsstyrelse den 24/2 1991,  
under namnet Gotlands aktivitetsgrupp. Styrelsen bestod första året av:  
Ordf: Ulrika Nettermark Tingström, V.ordf: Kent Öhman, Sekr: Ann-Marie  
Engström,  Kassör: Kalle Hellgren, Övriga ledamöter var Allan Norberg,  
Marie Lidblad och Eva Eriksson.  
Första årsmötet hölls på Borgen i Visby den 18/2 1992, där styrelsens  
sammansättning ändrades lite.  
 
Arbetsglädjen var det inget fel på, planer fanns redan på kurser, klubb-
mästerskap, teoretiska valpkurser, mm. Vi tillhörde alla SSRK-G på den
tiden och eftersom SSRK-G då mest handlade om spaniels föddes Gotlands
aktivitetsgrupp för att kunna aktivera våra labbar (och även andra retrievers)
främst med tanke på jaktträningen.  
         
Kursutbudet var stort och deltagarantalet var stort, även andra raser deltog  
på tex. våra lydnadskurser, då Brukshundklubben inte hade plats för alla  
som ville gå lydnadskurser.  
         
Under flera år utsåg vi en årlig klubbmästare som under året som gått  
tävlat i jakt, viltspår, utställning samt lydnadsprov. Klubbens förste mästare  
1992 var Pärlkustens Zorro, ägare Erling Malmros.  
         
Ögonlysning hade vi första gången hösten 1992 och det har sedan blivit en  
tradition att anordna detta varje år, först och främst för våra labbar men  
även för övriga raser som behöver lysa för avel eller sjukdomar. Även katter  
och hästar har vi haft på våra ögonlysningar.  
         
Aktivitetsutbudet och deltagarantalet har gått upp och ner genom åren  
beroende på olika trender i hundvärlden. Det viktigaste för oss i Gotlands  
Labradorklubb är att finnas till för våra medlemmar, att kunna hjälpa till, ge  
tips och råd vid olika frågor rörande den fyrbente familjemedlemmen.  
         
Välkommen i den lilla klubben med de stora intentionerna.  
         
Ulrika Nettermark