Anmälningar

 
         
         
Välkomna till våra aktiviteter hos Gutelabben    
         
Nu är det hög tid att anmäla sig.     
     
Att anmäla Dig och Din hund gör Du genom att fylla i ett inbetalnings-  
kort, med de uppgifter ifyllda som framgår av inbetalningskortet nedan.  
         
Du kan också anmäla Dig genom att sända ett mail till utbildnings-    
ansvarig, Lennart Eriksson, här    
     
Ett litet telefonsamtal till sekreteraren Ingvor Eriksson går också    
bra på tfn:  0707-867 226